לעוף איתך - גדי ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ??????????
???: 2006
????/?: גדי ביטון
?????: אהוד מנור
???: נורית הירש
????/?: אפרים שמיר
?÷?? ?????: רוקדים מס. 362 DVD
?÷?? ?????÷?: גדי ביטון - ריקודי עם ישראליים- 2006 - CD
רוקדים 362 - CD
?????: Jackie Maykah, Shimi Tavori, Shaiko Chayak, Shlishiat Mah Kashur
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????