בלילות הקייץ החמים - טוביה טישלר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2003
????/?: טוביה טישלר
?????: דן מינסטר
???: מתי כספי
????/?: רונית שחר
?÷?? ?????: הורה כיף - DVD -2006
הילולה DVD - 2006
חגיגה - DVD-2007
טוביה טישלר+ רוני סימן-טוב R252 - DVD # 1
כרמיאל 2006 DVD-USA
מחול אביב DVD 2006
?÷?? ?????÷?: CD-Hora Sheleg 2010
חגיגה 2007 חלק 1 + 2 - CD
טוביה טישלר+ רוני סימן-טוב R252 - CD # 1
מחול אביב 2006 - CD
מחול הונגריה 2004 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances shown at Horati 2017
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
?????: Also sung by Matti Caspi, Arik Einstein, Gidi Gov and Meir Banai, Meli Bronstein
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????