ילדים זה שימחה - ירון אלפסי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1995
????/?: ירון אלפסי
?????: יהושע סובול
???: שלמה בר
????/?: ריטה
?÷?? ?????: Hungaria 2014
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM50
מחול אביב DVD 2006
רוקדים מס. 260 DVD
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 14 (W151)
ריקודי עם - תמרון 2006
?÷?? ?????÷?: מחול אביב 2006 - CD
רוקדים 260 - CD
רוקדים מס.151 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: סבבה 2009
?????: Also sung by Habreirah Hativit, Shlomo Bar, Rita and Rami Kleinstein
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????