שישו את ירושלים - גורית קדמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????????
???:
????/?: גורית קדמן
?????: תנ"כי
???: עקיבא נוף
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Dance Your Way Through the Jewish Hollidays-Lorraine Posner Arcus
?÷?? ?????÷?: ריקודי החגים של ילדים - CD
תרקוד בצורה שלך בחגים - לוריין פוסנר ארקוס - CD
רישום צעדים: Assorted Cildren Dances
?????: Isaiah 66:10, 62:6, 60:4
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????