דבקה דרוז - שמואל )ויקי( כהן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1958
????/?: שמואל )ויקי( כהן
?????: אין
???: אורי גבעון
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Kenes Dalia 1993
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1994
מתי גולדשמידט DVD
עמנואל מס. 4
עמנואל מס. 32
עמנואל מס.223
עמנואל מס.303
רוקדים מס. 59
ריקודי עם - מחנה שורשים 1992
?÷?? ?????÷?: LP-Best of Effy Netzer Volume 1 - Hataklit 2005[EN1V] - (1972) -
LP-Best of Effy Netzer Volume 2 - Hataklit 2006[EN2V] - (1972) -
LP-Danze d’israele (1978) - Kol Aviv,Arion-FARN 1079, ARN 34404 - (1978)
LP-Debka Israeli Folk Dances - Tikva 100 - (1969L) - Fred Berk
LP-Israeli Songs and Dances - Festival 201 -
LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
LP-Nirkoda No. 1 - Hed Artzi[NRK1] - (1977L) -
LP-THE BEST OF ISRAELI FOLKDANCES with Effy Netzer - CBS 20005/6 -
מאיר שם טוב - מס. 5 - עד 1994 - ריקודי עם ישראליים - CD
משה תלם - תלמים 2 - CD
מתי גולדשמידט - חלק 3 - CD
עמנואל מס. 4 - קלטת שמע
רוקדים 26 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רוקדים מס. 11 - קלטת שמע
רוקדים מס.176 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1988 - קלטת שמע
רישום צעדים: Debka Israeli Folk Dances *
Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????