אהוב ליבי - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1984
????/?: ישראל שיקר
?????: שלמה אזולאי
???: שלמה אזולאי
????/?: דורית, להקת אזולי
?÷?? ?????: Israel Shiker 1985
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM36
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM50
מחול אירופה 2009 חלק 1 + 2 - DVD
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1984
עמנואל מס. 5
עמנואל מס.204
רוקדים מס. DVD 13
?÷?? ?????÷?: LP-Arava: Israeli Folkdances for Ed. Pur. - M.A.I.M. LP 008 -M. Eskayo
LP-Manginot 3 - [SMN3] - (1984) - Shlomo Maman
הורה כיף 29 - CD
ישראל שיקר 1988 - קלטת שמע
מאיר שם טוב - מס. 2 - זוגות מתחילים - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול אירופה CD -2010
מטמונים 1 - CD
רוקדים 13 - CD
רוקדים 337 - CD
רוקדים 343 - CD
רוקדים מס. 32 - קלטת שמע
ריקודים ע"י ישראל שיקר - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: מחול אירופה 2009
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.67 (in Hebrew)
?????: Also sung by Dorit Miren, Aviva Avidan
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????