אבא אמא - ציפי כהן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ??????????
???: 1992
????/?: ציפי כהן
?????: יורם טהרלב
???: אילנה אביטל
????/?: אילנה אביטל
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM36
מחול אירופה קדם סדנה 1999
עמנואל מס. 22
עמנואל מס.215
רוקדים מס. DVD 7
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 8 (W131)
?÷?? ?????÷?: מטמונים 1 - CD
רוקדים 7 - CD
רוקדים מס.131 - קלטת שמע
רישום צעדים: Assorted Cildren Dances
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????