אורות אדומים - קרינה סאסלאסקי + קארינה לאמברט
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2005
????/?: קרינה סאסלאסקי + קארינה לאמברט
?????: יוסי שוורץ
???: יוסי שוורץ
????/?: ג'ולייטה
?÷?? ?????: הורה כיף - 2005
חגיגה - DVD-2005
מחול אירופה DVD-2005
קרינה ואלברטו - הורה כיף 2005 - VCD
?÷?? ?????÷?: הורה כיף -2005 - CD
חגיגה 2005 חלק 1 + 2 - CD
קרינה ואלברטו - הורה כיף 2005 - CD
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????