בתוך - גדי ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2005
????/?: גדי ביטון
?????: יעל קלאגסבלב טבת
???: יאיר רוזנבלום
????/?: נגינה
?÷?? ?????: הילולים DVD - 2005
חוללו זמר מס. 33 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R247 - DVD
ריקודי עם - ריקוד חורף DVD-2005
?÷?? ?????÷?: גדי ביטון - מלבורן 2005 - CD
גדי ביטון - ריקודי עם ישראליים- 2006 - CD
הילולים 2005 - CD
חוללו זמר מס. 33 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R247 - CD
ריקוד חורף - 2005 - CD
?????: Also sung by Lehakat Cheil Haavir, Harel Skaat
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????