איזה יום יפה - קובי מיכאלי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2005
????/?: קובי מיכאלי
?????: עמית צח
???: עמית צח
????/?: עמית צח
?÷?? ?????: DVD-Machol Pacifica 2008 with Marcelo Marianoff
DVD-Rokdim No.335-Camp Bitnua 4
Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD-הילולה 2012
הורה אביב VCD - 2005
הורה כיף - DVD -2007
חוללו זמר מס. 29 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - July 15 2005 - R240 - DVD
קובי מיכאלי 2008 מלבורן DVD
ריקודי עם - תמרון DVD 2007
?÷?? ?????÷?: הורה כיף -2005 - CD
הילולה 2012 - CD
חוללו זמר מס. 29 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (July 15 2005 - CD - R240)
קובי מיכאלי 2008 מלבור CD
רוקדים 335 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????