בוא נפגש - חיים שיריון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1992
????/?: חיים שיריון
?????: נתן יונתן
???: נחום היימן
????/?: יזהר כהן
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM20
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM21
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM30
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
עמנואל מס. 22
עמנואל מס.220
רוקדים מס. DVD 48
ריקודי עם - סבבה 2003
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 9 - CD
רוקדים 16 - CD
רוקדים מס.119 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Nurit Grinfeld London Workshop, May 2010
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.119 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????