חזק ואמץ - שגיא עזרן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2004
????/?: שגיא עזרן
?????: תנ"כי
???: ירחמיאל ביגון
????/?: פרחי מיאמי
?÷?? ?????: Sagi Azran PC/DVD 1 + 2 2009
חגיגה - הילולים DVD 2004
סגי אזרן 2005 - VCD
?÷?? ?????÷?: CD-Sagi Azran 2009
חגיגה - הילולים 2004 חלק 1 + 2 - CD
סגי אזרן 2005 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????