ציגלה בום - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ??????????
???: 1991
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: יגאל בשן
???: יגאל בשן
????/?: נגינה
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - חגיגה 1994
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1996
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 6 (W164)
?÷?? ?????÷?: שמוליק גוב-ארי - ריקודי ילדים 1 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations of Shmulik's Children Dances
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????