אהוב שלי - אורן שמואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2004
????/?: אורן שמואל
?????: דן אלמגור
???: שטה חמיד
????/?: עומר דיאב
?÷?? ?????: DVD-16th Machaneh Aviv (2011)
DVD-Karmiel Summer Course 2004 Vols. 1 + 2
DVD-Machol Pacifica IFD New Zealand 2005
Dances on YouTube and Other Internet Sites
חגיגה - הילולים DVD 2004
חוללו זמר מס. 26 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - December 24 2004 - R234 - DVD
כרמיאל 2004 DVD-USA
פינג'אן DVD - 2004
רוקדים מס. 397 DVD
?÷?? ?????÷?: CD-2011 #15 מחנה אביב
אבי פרץ - פיג'אן 2004 - CD
חגיגה - הילולים 2004 חלק 1 + 2 - CD
חוללו זמר מס. 26 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (December 24 2004 - CD - R234)
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: Also sung by Samir Shukri
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????