קומה אחא - רבקה שטורמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1945
????/?: רבקה שטורמן
?????: יצחק שנהר
???: שלמה פוסטולסקי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Hora Sheleg 2009
Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.1
IFDI Kibud Vechavod
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM14
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
מתי גולדשמידט DVD
עמנואל מס.101
עמנואל מס.106
עמנואל מס.212
רוקדים מס. VCD-1
?÷?? ?????÷?: CD-Hora Sheleg 2009
LP-Best of Effy Netzer Volume 1 - Hataklit 2005[EN1V] - (1972) -
LP-Best of Effy Netzer Volume 2 - Hataklit 2006[EN2V] - (1972) -
LP-Blue Star 1979 - Y-112 - (1979) -
LP-Brandeis Camp Institute: 16 Authentic Israeli Folk Dances - [BBI] MB2807
LP-Dances For Children (Israeli Folk Dance Medley) - Tikva 106 - Fred Berk
LP-Folk Dances of Israel - CBS 62975 - (1972L) -
LP-Folk Dances Of Israel - Rikuday Am - CBS 67251 - Joav Ashriel
LP-Geula Gill Sings Folk Dances of Israel-Menorah 204 (1977L) -R. Sturnman
LP-Hava Nirkoda: Folk Dances in Israel Today - CG-638, (1972L) - R. Sturman
LP-Israel Today by the Amranim - [FTS3043]MGM-Verve FTS 3043 -
LP-Israeli Dances for Educational Purposes - DAN-005 - (1972L) - D. Dassa
LP-Israeli Songs and Dances - Festival 201 -
LP-Nirkoda No. 2 - Hed Artzi AN 48-56[NRK2] - (1972L) -
LP-Rikudai - Am - Tikva 138 - (1969) - Fred Berk
LP-THE BEST OF ISRAELI FOLKDANCES with Effy Netzer - CBS 20005/6 -
יהודה עימנואל - ריקודי עם - CD
משה תלם - תלמים 1 - CD
מתי גולדשמידט - חלק 3 - CD
רוקדים 1 - CD
רוקדים 20 - CD
רוקדים 22 - CD
רוקדים מס. 1 - קלטת שמע
רוקדים מס. 5 - קלטת שמע
רישום צעדים: Ahuva Tsadok - Israeli Folk Dance Medley - Issue 2 *
Recording Center For Folk Dancing No.1 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.5 (in Hebrew)
?????: Also sung by Chavurat Effi Netzer
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????