שובי השולמית - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2004
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: תנ"כי
???: מושיקו יצחק הלוי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: מחול אביב DVD 2004
ריקוד עם מושיקו 2005
?÷?? ?????÷?: מושיקו הלוי - אוסטרליה 2004 - CD
מחול אביב 2004 - CD
?????: Song Of Songs
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????