לך יהב - אבי אמסלם
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1992
????/?: אבי אמסלם
?????: אביהו מדינה
???: אביהו מדינה
????/?: אביהו מדינה
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM25
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
עמנואל מס. 23
עמנואל מס.221
רוקדים מס. DVD 21
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 61 (W126)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 84 (W125)
ריקודי עם - תמרון 2000
?÷?? ?????÷?: אבי אמסלם - רוקדים ריקודי עם מסביב לעולם - CD
הורה כיף 7 - CD
רוקדים 14 - CD
רוקדים מס.123 - קלטת שמע
רוקדים מס.151 - קלטת שמע
רוקדים מס.183 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Honey Goldfein-Perry Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.123 (in Hebrew)
?????: aka Lecha Yaldi
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????