צ'יוואווה - חן שפורן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2003
????/?: חן שפורן
?????:
???:
????/?: ד. ג. בובו
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
הורה אביב DVD - 2004
הילולים DVD - 2003
מחנה ריקוד VCD 2004
סדנת גדי ביטון/ירון מישר חוללו זמר מס. 20 (9 R227-April 2004)
?÷?? ?????÷?: הורה אביב 2004 - CD
חוללו זמר מס. 20 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (April 9 2004 - CD - R227)
מחנה ריקוד 2004 - CD
?????: Also sung by Tzipi Shavit (Singer)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????