אהבה בעינייך - אורן שמואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2004
????/?: אורן שמואל
?????: רונן ירקוני, יוסי חן
???: רונן ירקוני + יוסי חן
????/?: שר אל
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2004 Vols. 1 + 2
מחנה ריקוד VCD 2004
סדנת גדי ביטון/ירון מישר חוללו זמר מס. 21 (9 R228-April 2004)
?÷?? ?????÷?: חוללו זמר מס. 22 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (April 9 2004 - CD - R229)
מחנה ריקוד 2004 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????