נשאר איתך - נפתלי קדוש
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1994
????/?: נפתלי קדוש
?????: חמוטל בן זאב
???: רוברט נאור
????/?: אורי פיינמן
?÷?? ?????: ITH Seminar #50 with Chen Shporen (2018)
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM43
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1994
עמנואל מס. 34
עמנואל מס. 35
עמנואל מס.232
רוקדים מס. 284 DVD
רוקדים מס. DVD 21
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 70 (W142)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 10 - CD
להיטי דיקלה 1 - CD
מאיר שם טוב - מס. 5 - עד 1994 - ריקודי עם ישראליים - CD
נפתלי קדוש - דיקלה 2 - CD
רוקדים 14 - CD
רוקדים 284 - CD
רוקדים מס.142 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????