מי אותך יאהב - ירון אלפסי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: זוגות
שנה: 2003
יוצר/ת: ירון אלפסי
מילים: דורון דוידסקו
לחן: אביחי מליחי
מבצע/ת: שלומי אריאל
מקור וידאו: יוני כאר DVD 2009
מחול אביב DVD 2006
רוקדים מס. DVD- R225
תמרון - ריקודי עם - DVD 2005
מקור המוזיקה: יוני כאר CD - 2009
מחול אביב 2006 - CD
סדנת כרמיאל מס.3 - R225 - (2003) - CD
תמרון 2005 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: יוני קאר 2009
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה