תה ואורז - רבקה שטורמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ??????????
???: 1960
????/?: רבקה שטורמן
?????: אברהם שלונסקי
???: עממי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.1
IFDI Kibud Vechavod
IFDI Shorashim Umasoret
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1988
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1995
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
עמנואל מס.101
עמנואל מס.108
עמנואל מס.210
רוקדים מס. 32
ריקודי עם - מחנה שורשים 1992
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
?÷?? ?????÷?: LP-Jewish Culture for Young Children - FDP-LP1 - Shirley Waxman
LP-Panorama - Tikva 140 - (1971L) - Fred Berk
הכוכב הכחול 1990 - קלטת שמע
רוקדים 22 - CD
רוקדים 30 - CD
רוקדים מס. 5 - קלטת שמע
רוקדים מס. 20 - קלטת שמע
ריקודי החגים של ילדים - CD
ריקודי עם ישראלים ותנועה יוצרית לילדים - CD2
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.20 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.5 (in Hebrew)
Rivka Sturman - New Favorite Israeli Folk Dances *
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????