ירושלים של זהב - אורן שמואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2000
????/?: אורן שמואל
?????: נעמי שמר
???: נעמי שמר
????/?: אאורה לוין
?÷?? ?????: אורן שמואל-רוקדים מס. DVD 110
?÷?? ?????÷?: CD-Camp Yachad 2010
רוקדים 110 - CD
רוקדים 296 - CD
?????: Original version by Shuli Natan 1967. Also sung by Naomi Shemer
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????