אמן למילים - אורן שמואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2000
????/?: אורן שמואל
?????: בצלאל אלוני
???: בצלאל אלוני
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2004 Vols. 1 + 2
DVD רוקדים מס. 502
אורן שמואל - מלבורן 2003 - VCD
הילולים DVD - 2003
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
רוקדים מס. VCD 67
?÷?? ?????÷?: אבי אמסלם - רוקדים ריקודי עם מסביב לעולם - CD
הילולים 2003 חלק 1ו-2 - CD
חגיגה 2003 חלק 1 + 2 - CD
יוני כאר - פיג'אן 2004 - CD
ישרל יעקובי - יוני כאר - מחנה יונה 2004 - CD
מחול הונגריה 2004 - CD
ריקודי אורן שמואל - מלבורן 2003 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????