אלוהים נתן לך - אורן שמואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2000
????/?: אורן שמואל
?????: איתן מסורי
???: איתן מסורי
????/?: ישי לוי
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2004 Vols. 1 + 2
Dances on YouTube and Other Internet Sites
מחנה ריקוד VCD 2004
סדנת גדי ביטון/ירון מישר חוללו זמר מס. 21 (9 R228-April 2004)
?÷?? ?????÷?: חוללו זמר מס. 21 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (April 9 2004 - CD - R228)
מחול הונגריה 2004 - CD
מחנה ריקוד 2004 - CD
?????: Also sung by Eitan Masori, Beni Elbaz, Burganim, Chani Pirstenberg and Itai Tiran
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????