ערב טוב - אמנון שאולי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1977
????/?: אמנון שאולי
?????: משה שחר
???: סטו הכוהן
????/?: עליזה עזיקרי
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM7
עמנואל מס. 2
עמנואל מס.208
רוקדים מס. DVD 12
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 77 (W161)
?÷?? ?????÷?: LP-Blue Star 1978 - Y-111 - (1978) - B. Tiram and Y. Eden
LP-Dances for Educational Purpose - Shlomo Maman
LP-Haim Livne Presents New + Most Popular Dances From Israel HL-1 (1977)
LP-Rak B’Yisrael: Folk Dances - AS-7 [ASH] - Amnon Shauli
הורה כיף 17 - CD
רוקדים 9 - CD
רוקדים 268 - CD
רוקדים מס. 7 - קלטת שמע
רוקדים מס.161 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Shorashim 2014
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.7 (in Hebrew)
?????: Also sung by Daliah Amihud
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????