שמחת פרסית - בוני פיה
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: מעגל
שנה: 2002
יוצר/ת: בוני פיה
מילים:
לחן: פרסי
מבצע/ת: לילה פורהר
מקור וידאו: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2010
DVD-Karmiel Summer Course 2004 Vols. 1 + 2
Machol Hungaria 2019
בוני פיה- מלבורן - DVD 2007
הילולים 2002
כרמיאל סדנה מס. 2 - ינואר 2003 - R223-DVD
מחול אביב DVD 2014
מחול השלום 2018
מקור המוזיקה: בוני פיה- מלבורן - CD 2007
הורה אביב 2004 - CD
הילולים 2002 - CD
מחול אביב 2014 - CD
מחול השלום 2003 - CD
סדנת כרמיאל מס.2 - R223 - (2003) - CD
ריקודי ישראל עם בוני פיה - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Machol Hungaria 2019
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה