שמחת פרסית - בוני פיה
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2002
????/?: בוני פיה
?????:
???: פרסי
????/?: לילה פורהר
?÷?? ?????: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2010
DVD-Karmiel Summer Course 2004 Vols. 1 + 2
Machol Hungaria 2019
בוני פיה- מלבורן - DVD 2007
הילולים 2002
כרמיאל סדנה מס. 2 - ינואר 2003 - R223-DVD
מחול אביב DVD 2014
מחול השלום 2018
?÷?? ?????÷?: בוני פיה- מלבורן - CD 2007
הורה אביב 2004 - CD
הילולים 2002 - CD
מחול אביב 2014 - CD
מחול השלום 2003 - CD
סדנת כרמיאל מס.2 - R223 - (2003) - CD
ריקודי ישראל עם בוני פיה - CD
???? ??÷???? / ????: Machol Hungaria 2019
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????