גורל אחד - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2002
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: צופנת ירון לוי
???: שם טוב לוי
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: הורה כיף - 2003
הורה כיף - VCD -2003
מחול אירופה 2003
מחול אירופה 2014
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2002
ריקודי עם - תמרון 2003
שמוליק גוב-ארי - אוסטרליה 2004 - DVD
?÷?? ?????÷?: הורה כיף -2003 - CD
חגיגה 2002 חלק 1 + 2 - CD
מחול אירופה 2003 חלק 1 + 2 - CD
שמוליק גוב-ארי - אוסטרליה 2004 - CD
תמרון 2003 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????