השנה אינשאללה - אייל עוזרי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2002
????/?: אייל עוזרי
?????: בצלאל אלוני
???: עפרה חזה
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: DVD מחול אירופה 2010
אייל עוזרי - 2008 - DVD
הילולים 2002
וני כאר 2007
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2002
סדנת השתלמות מס.12 - כרמיאל 2002 - (July 2002-R218)
רוקדים מס. 417
ריקודי עם - תמרון 2003
?÷?? ?????÷?: אייל עוזרי - 2008 - CD
אייל עוזרי - הטובים ביותר - CD
הילולים 2002 - CD
חגיגה 2002 חלק 1 + 2 - CD
מחול אירופה CD -2010
סדנת הישתלמות מס.12 (24 יולי 2002) - R218 - CD
רוקדים 77 - CD
תמרון 2003 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: Karmiel 2002
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????