לא כל הנוצץ זהב - אבי פרץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2002
????/?: אבי פרץ
?????: אדם לוינסון
???: אדם לוינסון
????/?: לילה מלכוס
?÷?? ?????: הילולים 2002
?÷?? ?????÷?: הילולים 2002 - CD
ליאור 7 - ישראל יעקב - CD
רוקדים 78 - CD
תמרון 2003 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????