אגדת דשא - ישראל שבתאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2002
????/?: ישראל שבתאי
?????: מאיר אריאל
???: שלום חנוך
????/?: אריק איינשטיין
?÷?? ?????: הילולים 2002
סדנת השתלמות מס.11 (R217-July 2002)
רוקדים מס. DVD 72
ריקודי עם - תמרון 2003
?÷?? ?????÷?: אבי לוי - הורה כיף 2002 - CD
הורה כיף 36 - CD
הילולים 2002 - CD
חגיגה 2002 חלק 1 + 2 - CD
סדנת הישתלמות מס.11 (19 יולי 2002) - R217 - CD
רוקדים 78 - CD
תמרון 2003 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: Also sung by Daklon
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????