דבקה קציר - שמואל )ויקי( כהן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1959
????/?: שמואל )ויקי( כהן
?????: עומר הלל
???: חיים קינן
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Kenes Dalia 1993
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
עמנואל מס. 4
עמנואל מס.223
רוקדים מס. 59
?÷?? ?????÷?: LP-Dance for Fun - Tikva 104 - (1969L) - Ayalah Goren
LP-Haprachim - Nevofoon 15030 [HAP] Gert-Jan van Ammerkate -
LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
הורה כיף 27 - CD
מטמונים 1 - CD
רוקדים 26 - CD
רוקדים 41 - CD
רוקדים מס. 11 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1988 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????