עמנואל - אלי רונן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2002
????/?: אלי רונן
?????: עוזי חיטמן
???: יוני רועה
????/?: דקלון
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
סדנת השתלמות מס.13 ( R219-Dec. 2002)
רוקדים מס. DVD 71
ריקודי עם - מחנה יונה 2003
?÷?? ?????÷?: חגיגה 2003 חלק 1 + 2 - CD
מחנה יונה 2003 - CD
סדנת הישתלמות מס.13 R219 - CD
רוקדים 77 - CD
תמרון 2003 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????