שני שושנים - אליהו גמליאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1969
????/?: אליהו גמליאל
?????: יעקב אורלנד
???: מרדכי זעירא
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM46
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1990
עמנואל מס.103
עמנואל מס.203
עמנואל מס.214
עמנואל מס.302
רוקדים מס. DVD 10
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 77 (W161)
?÷?? ?????÷?: LP-Dance With Eliyahu Gamliel - Blue Star 1981 YE 1004 - (1981) -
LP-Eretz Zavat: Dances of Eliyahu Gamiel - SLO-3 [EG76]Blue Star 1976
LP-Garden of Eden - Blue Star 1977 [YE77] - (1977) - Ya’akov Eden
LP-Haim Livne Presents Dance Along with the People of Israel -HL-3 -(1981)
LP-Kissufum - AMKA 3201 [KIS]Gert-Jan van Ammerkate, -
LP-Manginot 3 - [SMN3] - (1984) - Shlomo Maman
LP-Sabras 4 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR4]
LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
הורה כיף 13 - CD
יונתן כרמון - כרמון - CD
מאיר שם טוב - מס. 2 - זוגות מתחילים - ריקודי עם ישראליים - CD
עמנואל מס.103 - קלטת שמע
רוקדים 10 - CD
רוקדים 34 - CD
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רוקדים מס. 38 - קלטת שמע
רוקדים מס. 74 - קלטת שמע
רוקדים מס.156 - קלטת שמע
רוקדים מס.161 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
?????: Also sung by Shoshana Damari, Avi Toledano, Zohar Argov, Yehoram Gaon, Karmon
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????