ישנתי אצלך - קובי מיכאלי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2001
????/?: קובי מיכאלי
?????: הראל חסו, יאיר עזר
???: הראל חסו + יאיר עזר
????/?: הכוכב הלבן
?÷?? ?????: מחנה ריקוד 2003
סדנת השתלמות מס. 7 (R210-Oct 2001)
?÷?? ?????÷?: סדנת הישתלמות מס. 7 (26 אוק 2001) - R210 - CD
קובי מיכאלי - פיג'אן 2004 - CD
קובי מיכאלי - תיקוותנו - CD
?????: sma Tiyul Bechinam
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????