ליל חנייה - גדי ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2001
????/?: גדי ביטון
?????: נתן אלתרמן
???: יאיר רוזנבלום
????/?: ירדנה ארזי
?÷?? ?????: VCD-Gadi Bitton 2002
Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD מחול אירופה 2010
גדי ביטון -2007 -DVD
הילולים 2001
חגיגה - הילולים -DVD 2009
חוללו זמר מס. 39 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R256 - DVD
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2001
סדנת השתלמות מס. 7 (R210-Oct 2001)
?÷?? ?????÷?: גדי ביטון - הילולים 2002 - CD
גדי ביטון - מלבורן 2007 - CD
גדי ביטון - ריקוד 2002 - CD
גדי ביטון - ריקוד 2004 - CD
הילולים 2001 חלק 1ו-2 - CD
חגיגה - הילולים - CD 2009 1
חגיגה 2001 חלק 1 + 2 - CD
חוללו זמר מס. 39 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - 30/3/2007 - R256 - CD
מחול אירופה CD -2010
סדנת הישתלמות מס. 7 (26 אוק 2001) - R210 - CD
רוקדים 73 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: Also sung by Shashi Keshet, Yardena Arazi/Chanan Yoval/Efraim Shamir /Trio Af Ozen Garon{Singers}
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????