בעושרבעוני - דודו ברזילי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2001
????/?: דודו ברזילי
?????: מאיר גולדברג+שי עמר
???: שי עמר
????/?: שי עמר
?÷?? ?????: Toronto 2011
הורה כיף 2002
הילולים 2001
מחול אירופה DVD - 2006
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2001
מיכאל ברזילי - סדנה מס. 94 (דצמבר 2001 -R213 )
רוקדים מס. DVD 72
ריקודי עם - רמה 2003
?÷?? ?????÷?: דוד ברזילי - 2002 - CD
דודו ברזילי - מחנה יונה 2004 - CD
הורה כיף -2002 - CD
הורה כיף 34 - CD
הילולים 2001 חלק 1ו-2 - CD
חגיגה 2001 חלק 1 + 2 - CD
ליאור 7 - ישראל יעקב - CD
מחול אירופה 2006 חלק 1 + 2 - CD
מיכאל ברזילי סדנה 94 (14 דצמ 2001) R213 - CD
רוקדים 72 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????