זורבה דיסקו - קובי מיכאלי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 2001
????/?: קובי מיכאלי
?????: אין
???: מיקיס תאודורקיס
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-29th ITH Seminar with Kobi Michaeli
Dances on YouTube and Other Internet Sites
Ranan Mor-Line Dances 2006
הורה כיף 2001
הילולים 2001
סדנת השתלמות מס. 5 (R208-July 2001)
קובי מיכאלי 2008 מלבורן DVD
רוקדים מס. DVD 70
ריקודי עם ניו -זילנד פאסיפיק 2001
רמה ריקודיה 2007 DVD
?÷?? ?????÷?: הילולים 2001 חלק 1ו-2 - CD
מאיר שם טוב - ריקודי עם ישראליים 2001 - CD
מחול פסיפיק 2001 עם רענן מור חלק 3 - CD
קובי מיכאלי - פיג'אן 2004 - CD
קובי מיכאלי - תיקוותנו - CD
קובי מיכאלי 2008 מלבור CD
רוקדים 68 - CD
???? ??÷???? / ????: נרקודה - קובי מיכאלי - מלבורן 2009
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????