טעם המן - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1950
????/?: יואב אשריאל
?????: יצחק אליהו נבון
???: יצחק אליהו נבון
????/?: להקת כרמון
?÷?? ?????: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.2
עמנואל מס.108
עמנואל מס.114
עמנואל מס.302
רוקדים מס. DVD 13
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
?÷?? ?????÷?: LP-Aviv: Folkdances of Israel For Educational Purposes - Momo #2 [Aviv]
LP-Best of Effy Netzer Volume 1 - Hataklit 2005[EN1V] - (1972) -
LP-Best of Effy Netzer Volume 2 - Hataklit 2006[EN2V] - (1972) -
LP-Bikurim - Blue Star 1978 K+R 8051 NI [BIK] - (1978) - Ya’akov Eden
LP-Dance Along With Sabras - Tikva 69 - (1963L) - Fred Berk
LP-Danses Folkloriques Isra\’eliennes - Saravah SR 10023 - Nahum Heiman
LP-Folk Songs by the Karmon Israeli Dancers and Singers- (1973) - Karmon
LP-Israeli Dances - Folkways FW 6935 - (1972L) -
LP-Israeli Dances! - CBS 63050[ISRD] - (1972L) -
LP-Lets Dance with Effy Netzer Vol. 2 - [NN2] MM 30741 - (1972) -
LP-Nirkoda No. 1 - Hed Artzi[NRK1] - (1977L) -
LP-THE BEST OF ISRAELI FOLKDANCES with Effy Netzer - CBS 20005/6 -
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 1 - CD
מאיר שם טוב - מס. 2 - זוגות מתחילים - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 13 - CD
רוקדים מס. 22 - קלטת שמע
רוקדים מס. 74 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Machol Italia 2013
רישום צעדים: Ami Gilad - Dance With Sabras *
Recording Center For Folk Dancing No.22 (in Hebrew)
?????: Persian Melody, Also sung by Karmon, Shoshana Damari
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????