שירו השיר - לאה ברגשטיין
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1959
????/?: לאה ברגשטיין
?????: מתתיהו שלם
???: מתתיהו שלם
????/?: נגינה
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
מחול מיאמי 1998
עמנואל מס. 48
רוקדים מס. 17
ריקודי עם - שורשים (W203)
?÷?? ?????÷?: LP-Folkdances - Hed Artzi AN 43-31 - (1972L) - Naomi Zuri
LP-Lets Dance Israeli Folk Dances #5-MM 35251 [GAB3]-(1981L)-Y. Gabai
LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
LP-Potpourri - Tikva 117 - (1969L) - Fred Berk
LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
הורה כיף 19 - CD
יונתן כרמון - כרמון - CD
רוקדים 11 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רוקדים מס. 73 - קלטת שמע
רוקדים מס.203 - קלטת שמע
רישום צעדים: Ami Gilad - Potpourri Israeli Folk Dances *
Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
?????: Also sung by Ronit Ophir, Karmon
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????