נפשי הומה - מוטי אלפסי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1978
????/?: מוטי אלפסי
?????: עממי
???: עמנואל זמיר
????/?: חבורת האש
?÷?? ?????: מוטי אלפסי-רוקדים מס. DVD 117
?÷?? ?????÷?: LP-Blue Star 1980 - Y-113 [BS80] - (1980) -
LP-Dalia Israeli Dance Institute 1979 - [Dal79] - (1979) -
רוקדים 117 - CD
רקוד ען מושיקו 1988 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????