את הולכת - אייל עוזרי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 2001
יוצר/ת: אייל עוזרי
מילים: אפרים בוצ'וק
לחן: שלומי שבת
מבצע/ת: שלומי שבת, זרח יוסף
מקור וידאו: אייל עוזרי - 2008 - DVD
השתלמות ברזילי 95 - מרץ 2005 - R236 - DVD
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2001
מיכאל ברזילי - סדנה מס. 93 (ינואר 2001 -R212)
מקור המוזיקה: CD-13th Machaneh Aviv (2008) with Eyal Ozeri
אייל עוזרי - 2008 - CD
אייל עוזרי - הטובים ביותר - CD
השתלמות R235+R236 - ברזילי 95 - מרץ 2005 - CD
חגיגה 2001 חלק 1 + 2 - CD
מיכאל ברזילי סדנה 93 (9 יוני 2001) - R212 - CD
רוקדים 71 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה