את ואני - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2001
????/?: ישראל שיקר
?????: אהוד מנור
???: שלמה ארצי
????/?: רון שובל ,יעל בר זהר
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2008 Vols. 1
השתלמות מרקידים מס.CD/DVD 1
רוקדים מס. 267 DVD
ריקודי עם עם ישראל שיקר - פברואר 2001
?÷?? ?????÷?: השתלמות מרקידים מס.CD/DVD 1
ישראל שיקר - ריקודי עם פבר 2001 (מלבורן) - CD
רוקדים 267 - CD
?????: Also sung by Shlomo Artzi
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????