מאלזיה - קובי מיכאלי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2000
????/?: קובי מיכאלי
?????:
???: דרם אמריקאי
????/?: זאינל אבידין
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
סדנת גדי ביטון חוללו זמר מס. 18 (R203-Dec 2000)DVD-
רוקדים מס. DVD 69
?÷?? ?????÷?: חוללו זמר מס. 18 - סדנה עם גדי ביטון ( 16 דצמ 2000) - CD
קובי מיכאלי - תיקוותנו - CD
רוקדים 68 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????