ירח לימון - קובי מיכאלי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2000
????/?: קובי מיכאלי
?????: מאיר גולדברג
???: רן בגנו
????/?: ליאורה פדלון
?÷?? ?????: DVD-29th ITH Seminar with Kobi Michaeli
DVD-30th ITH Seminar with Yaron Carmel
Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD-Brazihula 2001
חוללו זמר מס. 35 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R249 - DVD
מחול אירופה 2001
מחול מיאמי DVD-2000
סדנת השתלמות מס. 4 (R207-May 2001)
רמה ריקודיה 2007 DVD
?÷?? ?????÷?: ברזיהולה 2001 - CD
הורה כיף 32 - CD
חוללו זמר מס. 35 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R247 - CD
ליאור 5 - ישראל יעקב - CD
מאיר שם טוב - מס. 13 - 2001 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול מיאמי - כיף בשמש 2000 - CD
סדנת הישתלמות מס. 4 (18 דצמ 2001) - R207 - CD
קובי מיכאלי - פיג'אן 2004 - CD
קובי מיכאלי - תיקוותנו - CD
רוקדים 69 - CD
?????: Or Shmuel Albaz {Music}
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????