מרגריטה - ישראל שיקר + אייל לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1993
????/?: ישראל שיקר + אייל לוי
?????: יוני רועה
???: ילוו ווילקינס
????/?: שלומי שבת
?÷?? ?????: Israel Shiker Workshop 1993
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 65 (W128)
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס.128 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.128 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????