דבקה דלעונה - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1959
????/?: יואב אשריאל
?????: עמנואל זמיר
???: ערבי
????/?: להקת כרמון
?÷?? ?????: DVD-30th ITH Seminar with Yaron Carmel
Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.2
עמנואל מס.114
רוקדים מס. 19
?÷?? ?????÷?: LP-Brandeis Camp Institute: 16 Authentic Israeli Folk Dances - [BBI] MB2807
LP-Dance + Sing With Y’huda Emanuel:Vehazemer Shav Elai-YE-1001 VSE]
LP-Debka Israeli Folk Dances - Tikva 100 - (1969L) - Fred Berk
LP-Folk Dances of Israel - CBS 62975 - (1972L) -
LP-Folk Dances Of Israel - Rikuday Am - CBS 67251 - Joav Ashriel
LP-Folk Songs by the Karmon Israeli Dancers and Singers- (1973) - Karmon
LP-Israeli Dances - Folkways FW 6935 - (1972L) -
LP-Israeli Dances! - CBS 63050[ISRD] - (1972L) -
LP-Nirkoda No. 1 - Hed Artzi[NRK1] - (1977L) -
LP-Sovu Bamachol: Israeli Folk Dance Party-Makolit12004(1976L)-M. Barzilay
מישראל באהבה AG186 - קלטת שמע
רוקדים 12 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רוקדים מס. 5 - קלטת שמע
רקוד ען מושיקו 1988 - קלטת שמע
רישום צעדים: Debka Israeli Folk Dances *
Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.5 (in Hebrew)
?????: aka Dalona, aka Banot Alenu
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????