נוכרי - ירון מליחי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2001
????/?: ירון מליחי
?????: עממי/דקלון
???: עממי
????/?: חיים משה
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
יוני כאר DVD-2006
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2002
מיכאל ברזילי - סדנה מס. 94 (דצמבר 2001 -R213 )
?÷?? ?????÷?: דוד ברזילי - 2001 - CD
יוני כאר - מיני מחנה 2006 - CD
מחנה יונה 2001 - CD
מיכאל ברזילי סדנה 94 (14 דצמ 2001) R213 - CD
רוקדים 73 - CD
???? ??÷???? / ????: סבבה 2009
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????