בנוף ילדות - אלי רונן + ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2000
????/?: אלי רונן + ישראל שיקר
?????: שלמה ארצי
???: שלמה ארצי
????/?: שלמה ארצי
?÷?? ?????: DVD רוקדים מס. 502
מחול אביב 2000
מחול אירופה 2000
מחנה ריקוד 2000
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 2000
סדנת גדי ביטון/ירון מישר חוללו זמר מס. 24 - R231 - 9 July 2004
ריקודי עם ניו -זילנד פאסיפיק 2001
ריקודי עם עם ישראל שיקר - פברואר 2001
?÷?? ?????÷?: אבי לוי - אביבים 1 - ריקודי עם - CD
הורה כיף 30 - CD
חגיגה 2000 חלק 1 + 2 - CD
חוללו זמר מס. 24 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (July 9 2004 - CD - R231)
חוללו זמר מס. 30 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (July 15 2005 - CD - R241)
טוביה טישלר - ריקודי עם - הורה כיף 2000 - CD
ישראל שיקר - ריקודי עם פבר 2001 (מלבורן) - CD
ליאור 3 - ישראל יעקב - CD
מאיר שם טוב - מס. 12 - 2000 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול אביב 2000 - CD
מחול פסיפיק 2001 עם רענן מור חלק 2 - CD
מחנה ריקוד 2006 - CD
רוקדים 65 - CD
ריקודי עם ישראליים 2000 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: aka Nof Yaldut, Also sung by Gevatron
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????