נעמי - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1969
????/?: יואב אשריאל
?????: תרצה אתר
???: דוד קריבושי
????/?: חדוה ודוד
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM27
מחול מיאמי 1994 - VIM מס. 47
עמנואל מס.116
רוקדים מס. 3
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Folk Dances II - San Luis Obisbo #2, IFD2 - 575-(1974)-S. Isaacs
LP-Telamin 2: Israeli Folk Dances with Moshe Telem T-11232 [TMM2]-(1981)
הורה כיף 11 - CD
משה תלם - תלמים 2 - CD
רוקדים 3 - CD
רקוד ען מושיקו 1988 - קלטת שמע
?????: Also sung by Liora
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????